top of page

CAREer in Scandinavia & China

 • Kontor i Helsingborg i Sverige och Suzhou i Kina med sökförmåga i de flesta städer i Kina och även Asien

 • Utmärkt och stabilt konsult- och projektledningsteam

 • En exceptionellt stark kandidatdatabas i hela Kina och Sverige

 • Industrier: Läkemedelsindustrin, Kemiskindustri, FMCG, Retail, Automativ

 • Områden, Middle och  Senior Management inom Försäljning, Marknadsföring, HR, Finans, IT, Manufacturing Management, Supply Chain Management

 

Branschtäckning

 • Läkemedelsindustrin

 • Retail/FMCG

 • Kemiska industrin

 • Automotive ​

 • Generell industri

Uppdragshantering​

 • Grundlig klientbrief

 • Medvetenhet om kundens kultur

 • Analys av team – vem passar in

 • Veckorapport under processen

 • Konfidentiella kandidatrapporter

 • Ersättning och kontraktsförhandlingar

 • Uppföljning med anställd

Executive Search Schedule

 • Analysera kundens behov – Skriftlig rapport

 • Search och kartläggning av kandidater

 • Screening av potentiella kandidater och genomföra intervjuer

 • Utvärdering och presentation av kandidater (vanligtvis mellan tre och fem kandidater).

 • Bekräfta intervjuschema

 • Referenskontroller och annan viktig information vidarebefordras för hjälp att se till att den valda kandidaten accepterar erbjudandet.

 • Uppföljning med framgångsrik kandidat konsekvent under de första månaderna i sitt nya jobb och återkoppling av relevanta kommentarer till kunden

Career Advanced IT System

 

 • Tillför många kandidater till vår databas; vi förlorar aldrig syn på individen.

 • Vi använder avancerad databasteknik som hjälper till att skapa en tydlig exakt profil för varje enskild kandidat.

 • Enskilda profiler på över 120 000 är nu aktiva på vår egen databas; Med kraften i den här databasen kan vi snabbt och enkelt identifiera profiler av högkvalitativa kandidater, precis som de matchar dina individuella behov.

bottom of page